İş Sağlığı Güvenliği Politikası

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere uymayı,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını ölçüp, performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleriyle ilgili belirlenmiş tüm şirket içi kurallara uymayı,

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayı,

 • Taşeron firma ve diğer tüm ziyaretçilerimizi maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı

 • Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları için gerekli eğitimleri düzenlemeyi,

 • Pandemi gibi salgınlara karşı koruyucu ve önleyici önlemleri almak ve çalışanları bilgilendirmek

İş sağlığı ve güvenliği politikası olarak belirlemiştir.

Kapsam : metal parça işleme, komponent üretimi, montaj ve satışı

© 2020 by Atesan; Her türlü mülkiyet hakkı başvurusu da dahil olmak üzere tüm haklar ATESAN'a aittir. Çoğaltma ve iletişim hakkı gibi tüm tasarruf yetkileri bizde kalır.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Sosyal Simge