İş Sağlığı Güvenliği Politikası

issagligi.png
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere uymayı,

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,

  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını ölçüp, performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

  • İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleriyle ilgili belirlenmiş tüm şirket içi kurallara uymayı,

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayı,

  • Taşeron firma ve diğer tüm ziyaretçilerimizi maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı

  • Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları için gerekli eğitimleri düzenlemeyi,

  • Pandemi gibi salgınlara karşı koruyucu ve önleyici önlemleri almak ve çalışanları bilgilendirmek

İş sağlığı ve güvenliği politikası olarak belirlemiştir.