Çevre Politikası

kisspng-natural-environment-computer-ico
  • Çevre konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere uymayı,

  • Çevre ile ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,

  • Çevre yönetim sisteminin performansını ölçüp, performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

  • Çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almayı,

  • Belirlenen çevre hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

  • Doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

  • Çalışanların çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

     Çevre politikası olarak belirlemiştir.