Çevre Politikası

 • Çevre konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere uymayı,

 • Çevre ile ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,

 • Çevre yönetim sisteminin performansını ölçüp, performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

 • Çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almayı,

 • Belirlenen çevre hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

 • Doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

 • Çalışanların çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

     Çevre politikası olarak belirlemiştir.

Kapsam : metal parça işleme, komponent üretimi, montaj ve satışı

© 2020 by Atesan; Her türlü mülkiyet hakkı başvurusu da dahil olmak üzere tüm haklar ATESAN'a aittir. Çoğaltma ve iletişim hakkı gibi tüm tasarruf yetkileri bizde kalır.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Sosyal Simge