İş Sağlığı Güvenliği Politikası

•    İSG ile ilgili taraf şartları ve yasal şartları kendimize referans alan İSG yönetim anlayışımızın uygulanmasını sağlamak,
•    Çalışanların yaralanmalarını ve sağlık bozulmalarını önleyici faaliyetlerle İSG yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesi,
•    Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı,
•    Yeni ürün, makine, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından projelendirme aşamasında iken değerlendirilmesini,
•    Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü, tüm personelimize planlı eğitimler yoluyla kazandırmayı ve geliştirmeyi,
•    Mevcut ekipmanlarda risk analizi yaparak iyileştirmeye gitmeyi, yeni yatırımlarda İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk yaratmayan teknolojileri kullanmayı,

© 2018 by Atesan Otomotiv

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon